บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนะนำรวมหนี้ ที่บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด

ทางออกของคนเป็นหนี้แล้วไม่รู้จะหาแหล่งรวมหนี้ได้ที่ไหนที่นี่เลยคับ


บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินจากภาระหนี้สิน

บริษัทฯจะช่วยบริหารจัดการหนี้สินของลูกค้า ให้สามารถชำระหนี้อย่างสบายใจและหมดภาระหนี้สิน

ในระยะเวลาที่แน่นอนด้วยแผนการชำระหนี้สินใหม่ พร้อมลดต้นลดดอก

สนใจติดต่อเราทันที โทร. 02-575-1949  Fax. 02-575-1951

Email : contact@rway.co.th


คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ค้ำ/ผู้กู้ร่วม    

- มีหนี้มากกว่า 1 สัญญาและเป็นหนี้ที่ผิดสัญญา หรือถูกยกเลิกสัญญาแล้ว

- สามารถหาบุคคลค้ำประกันได้ กรณีวงเงินกู้สูง
* ทางบริษัทรีโซลูชั่น เวย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหนี้ปกติ

เอกสารประกอบการพิจารณา    

- สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือ สำเนาหนังสือทวงหนี้

- สำเนาคำฟ้อง หรือสำเนาหมายศาล หรือเอกสารการเป็นหนี้อย่างอื่น

- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัญชีธนาคารนับจากปัจจุบัน ย้อนหลัง 1-3 เดือน

- เอกสารประกอบแหล่งที่มาของรายได้ (เป็นเอกสารแบบใดก็ได้)

ที่มา http://www.rway.co.th/